A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

 Középkori Templomok Útja


Akli, református templom

Akli az egykori Ugocsa vármegyében fekszik, későn, a XIV. század első felében tűnik fel a forrásokban. 
Az Akli család kihaltával, a XV. század közepén a Perényi és a Magyi család vetélkedik érte, 1471-től tartósan utóbbiak kezére kerül.

Temploma sokáig Halmi leányegyháza volt, 1474-ben vált önálló plébániává. A kisméretű keletelt templom ma is középkori formáját mutatja. Téglalap alaprajzú hajójához a nyolcszög öt oldalával záródó, egyetlen boltszakaszos szentély csatlakozik. A hajó sarkait nem támasztják támpillérek, nyugati homlokzatát szamárhátíves keretű kapu tagolja. 
A hajó déli falát két csúcsíves, rézsűs bélletű, mérműves ablak tagolja. A hajó északi homlokzata tagolatlan.

A szentély déli és délkeleti falán a hajóablakokkal azonos kialakítású és elhelyezkedésű egy-egy ablak látható.
A belsőben a diadalív csúcsíves. A szentély északi falán kőkeretű, szemöldökgyámos sekrestyeajtó látható. Tőle keletre szabálytalan záradékú, szamárhátíves fülke jelenik meg. A déli oldal keleti felén tagolatlan keretű, szegmentíves ülőfülke mélyed a falba.

A szentélyt hálóboltozat fedi, amelynek alapvázát két, egymásra majdnem merőleges keresztborda alkotja. A boltindítások alját eltérően kialakított konzolok alkotják, amelyekről hengeres faloszlopok indulnak fölfelé. A záradék két nyugati sarkában kettős talpú tornapajzs díszíti a konzolokat.

A sekrestye jelenlegi dongaboltozata akár középkori is lehet. A részletformák alapján a templom valószínűleg egy periódusban épült. Az építkezéssel leginkább 1500 körül, illetve a XVI. század első negyedében, harmadában lehet számolni. Aklihoz közel áll, nem csak összképét illetően, de azonos nyugati kapujával és részben egyező mérműveivel Csepe református temploma.

Akli 1474-ben említett, korábban Halmi alá tartozó leányegyháza nem lehetett azonos a jelenlegi épülettel. Annak felépítését a Magyi családnak tulajdoníthatjuk. A falu legkésőbb 1471-től teljesen a család kezében volt, és legalább a XVI. század közepéig ők bírták a települést. A család talán a Gutkeled nemzetségből származik, a szentély címerpajzsán a Gutkeled-címer sejthető.